Agenda


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/consumind/domains/mindlogyx-retail.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1206

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/consumind/domains/mindlogyx-retail.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1206

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/consumind/domains/mindlogyx-retail.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1206

Agenda overzicht:

NRW Jaarprijs – NRW Jaarcongres, 7 september, Theater Amsterdam, Amsterdam

Tijdens het NRW Jaarcongres wordt de winnaar bekend gemaakt van de NRW Jaarprijs 2017.Dit jaar deed MindLogyx-Retail voor het eerst onderzoek naar het aspect sociale meerwaarde bij de genomineerden. Zie verder onder projecten: NRW Jaarprijs.

Provada presentatie, 7 en 8 juni 2015, Rai Amsterdam

Op de Provada in juni  2015 gaf MindLogyx Retail haar visie op de toekomst van winkelgebieden en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke veranderingen in de aanpak van zowel de inrichting als het retail vastgoed management. Hierbij kijkt MindLogyx  in het bijzonder naar de aspecten die van invloed zijn op hoe consumenten deze gebieden ervaren en hun functie als sociale ontmoetingsplaats.

Tijdens de ontbijtsessie op 7 juni 2015: De Gelukkige Consument maakt MindLogyx de vertaling van het geluksgevoel naar het winkelen, met als uiteindelijk doel waar het voor ons allemaal om draait; The Happy Customer. Gelukkige consumenten zijn belangrijk voor winkelgebieden, want een gelukkige consument is energiek, optimistisch en vooral: hij koopt. De vraag is echter wat maakt een consument gelukkig en kun je er als retailers en winkelgebied iets aan doen om de consument zich gelukkig te laten voelen, en zo ja wat? MindLogyx gaat in op de evolutionaire logica van het menselijk brein als de sleutel tot het ervaren van geluksgevoel.

Voor meer informatie:

http://nrw.nl/bijeenkomst/provada-ontbijtsessie-the-happy-customer/

Tijdens een arena panel discussie op 8 juni 2015 verdedigde MindLogyx vijf stellingen gebaseerd op haar nieuwe visie op de ontwikkeling van winkelgebieden als sociale ontmoetingsplaatsen met sociale meerwaarde.

Voor meer informatie: Sociale Consumenten Brein – Vijf Stellingen Mindlogyx – Provada 2015

Nieuws - Provada - 1          Nieuws - Agenda Provada - 2

 

IVBN / PropertyNL / Neprom presentatie, 2 februari 2016, WTC Amsterdam

Tijdens het congres “Winkelvernieuwers veroveren Nederland” ,  gaf MindLogyx Retail de presentatie:

Het consumentenbrein: de sleutel tot success van winkelgebieden

Winkelvernieuwers van de 21ste eeuw zullen zich steeds meer moeten focussen op de sociale functie van winkelgebieden om deze een kans van slagen te geven. Deze functie, die vroeger in de oude stads -en dorpskernen en markten centraal stond, is door allerlei ontwikkelingen op de achtergrond geraakt. De omgeving verandert, niet de consument.  MindLogyx Retail  licht toe waarom recent wetenschappelijk inzicht  in gedrag en motivatie bepalend zal worden voor de ontwikkeling, organisatie en ook het rendement op investering van winkelgebieden.

Voor meer informatie:

http://propertydaynl.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31423576.html

Nieuws - agenda - IVBN presentatie 1

 

NRW/ IVBN Ontbijtsessie, 26 april 2016

Nieuwe strategische richtlijnen voor succesvolle winkelgebieden

Op 26 april organiseert NRW samen met IVBN een ontbijtsessie waarin Mindlogyx Retail de resultaten presenteert van hun praktijkonderzoek naar beleving in winkelgebieden. Het onderzoek heeft geleid tot nieuwe strategische richtlijnen voor winkelgebieden en hoe de verschillende belanghebbenden succesvol kunnen acteren op de behoeften van consumenten. MindLogyx Retail concludeerde dat gebrek aan sociale meerwaarde in winkelgebieden er voor heeft gezorgd dat de economische crisis en verkoop via internet grote gevolgen had voor winkelgebieden. Zij stelt dat het niet de consument is die verandert, maar dat het retaillandschap de laatste decennia drastisch is verandert. Dit betekent dat winkelgebieden niet meer gezien moeten worden als een verzamelplaats van verkooppunten. Tijdens de ontbijtsessie geeft Mindlogyx handvaten voor een nieuwe strategische aanpak voor winkelgebieden waarbij het creëren van een positieve ervaring bij de bezoeker centraal staat.

Voor meer informatie:

http://nrw.nl/bijeenkomst/ontbijtsessie-nieuwe-richtlijnen-succesvolle-winkelgebieden/

http://www.ivbn.nl/event-detail/ivbn-nrw-ontbijtsessie-nieuwe-strategische-richtlijnen-voor-succesvolle-winkelgebieden