Mindlab

MindLab™ zet samen met studenten verschillende projecten en experimenten op om nieuwe oplossingen en strategieën te ontwikkelen voor winkelgebieden met een focus op sociale meerwaarde.

MindLab™  is een samenwerking tussen MindLogyx Retail en Fontys Hogeschool, Eindhoven. MindLab™ is opgezet als een doorlopend online en offline omgeving voor het uitvoeren van innovatieve experimenten en projecten voor de (her)ontwikkeling en het beheer van winkelgebieden en -centra in de 21ste eeuw. Het doel van het MindLab™ is de innovatieve concepten te baseren op de recente, wetenschappelijke inzichten in de werking van het (consumenten) brein.

Het idee voor het MindLab™ komt voort uit de ervaring die MindLogyx Retail heeft opgedaan met het Fontys project  ‘De Retail en Verblijfsadviseur’.  Wat daarbij vooral opviel, was dat studenten veel belangstelling tonen voor het combineren van kennis over de psychologie van de consument voor de ontwikkeling en het beheer van retail vastgoed, maar nog moeite hebben zich los te maken van de traditionele aanpak van winkelgebieden en het denken in randvoorwaarden en functionaliteiten.

Het MindLab™ wil een omgeving bieden om de nieuwe inzichten te leren en praktisch toe te passen. Dit zowel met betrekking tot strategieontwikkeling voor winkelgebieden, maar ook het vertalen van deze nieuwe aanpak naar alle betrokken stakeholders waar onder de eigenaren, de gemeente, de ondernemers/winkeliers en (andere) belangrijke omgevings- en besluitvormingsfactoren.

Hierbij staat het motto centraal: van denken in waarde van stenen naar denken in sociale meerwaarde en merkwaarde.