Onderzoek


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/consumind/domains/mindlogyx-retail.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1206

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/consumind/domains/mindlogyx-retail.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1206

Voor onderzoek en strategieontwikkeling maken wij gebruik van ons eigen model en methodiek

Hoewel ons brein ons gedrag en onze beleving regelt, is het helaas voor het grootste deel (ca. 95%) niet toegankelijk voor ons bewustzijn. Vandaar dat huidig onderzoek naar consumentbeleving, waarbij vragen worden gesteld naar hoe mensen een gebied ervaren en wat hun behoeften zijn, weinig bruikbare informatie oplevert.

Voor onderzoek en strategieontwikkeling maakt MindLogyx gebruik van haar eigen model, methodiek en online survey. Hiermee worden (onbewuste) consument motivaties achter besluitvorming, keuzes en beleving in kaart gebracht en verdeeld in profielen. Deze methode is gebaseerd op een model ontwikkeld als onderdeel van een promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit van Groningen, op basis van de evolutionaire logica van het brein.

Met de onderzoekmethode en –tool worden de motivatieprofielen van de diverse groepen respondenten in beeld gebracht en vertaald naar achterliggende (onbewuste) motivatie c.q. behoeften. Tevens wordt de perceptie en verwachting die deze mensen hebben van het winkelgebied in kaart gebracht. Sociale aspecten van een winkelgebied worden hierbij gekoppeld aan motivatieprofielen en de perceptie die mensen hebben van de bezoekers en gebruikers van dit gebied. Het resultaat geeft een verklaring van waarom bepaalde sociale aspecten een positief effect hebben op de beleving van specifieke groepen mensen. Hiermee is het mogelijk om te voorspellen welke eventuele nieuwe aspecten een positief effect zullen hebben en/ of kan een keuze worden gemaakt voor een consumentgroep met een specifiek motivatieprofiel. Dit is de basis voor de profilering en ontwikkeling van een winkelgebied als een merk (sociale meerwaarde).

Deze keuze is belangrijk: een winkelgebied ‘voor iedereen’ is immers een winkelgebied voor niemand.

Onderzoek - 1 Onderzoek - 2