Strategie


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/consumind/domains/mindlogyx-retail.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1206

De strategie voor de ontwikkeling, inrichting en het beheer van winkelgebieden is afhankelijk van het sociale motivatieprofiel van haar gebruikers.

Kern van de strategie waar MindLogyx Retail zich op richt is het ontwikkelen en beheren van winkelgebieden als een sociale omgeving met sociale meerwaarde die aansluit op het profiel van haar gebruikers. Het creëren van sociale meerwaarde als uitgangspunt van winkelgebieden vraagt om een geheel nieuwe manier van denken over de ontwikkeling en het managen van winkelcentra. Dit mede omdat een deel van de problematiek ligt in de inmiddels ontstane vertrouwenscrisis tussen aanbieders en gebruikers die niet kan worden opgelost door verbetering van functionaliteiten, het invoeren van beleving met entertainment aspecten, eenmalige evenementen of geven van kortingen.  Einstein zei het al: Je kunt problemen niet oplossen vanuit dezelfde zienswijze en uitgangspunten als waarmee je de problemen hebt veroorzaakt.

Deze nieuwe manier van denken betekent een andere benadering van de problematiek in winkelcentra  en strategie ontwikkeling waarbij de mens centraal wordt gesteld en het uitgangspunt sociaal psychologisch is.  Als gevolg moeten duidelijke keuzes worden gemaakt voor doelgroepen en strategie. Dit betekent een nieuwe visie op, en route naar, rendement op investering. Hiermee wordt het noodzakelijk  om bestaande structuren en verdienmodellen los te laten ten einde werkelijke verbetering te creeren. We bedoelen hiermee niet dat de oorspronkelijke financieel economische uitgangspunten naar de achtergrond schuiven. Het moet eerder worden gezien als  een nieuwe route naar rendementsverhoging op lange termijn, en een nieuwe standaard en richtlijnen voor de ontwikkeling en het beheer van winkelgebieden.

Het nieuwe denken betekent denken over winkelgebieden als een merk op basis van sociale meerwaarde. Dit is bepalend voor alle aspecten van inrichting, winkelaanbod, randvoorwaarden tot communicatie en marketing. Daarbij is het managen en bewaken van een merk een continu proces.

Het nieuwe denken over winkelgebieden als een sociale omgeving moet meer zijn dan een marketing strategie. Het moet van binnenuit komen om als authentiek te worden ervaren en effect te hebben. Het vastgoed management nieuwe stijl zou dan ook de de focus moeten verleggen van het verhuren van vierkante meters naar het gezamenlijk beheren en ontwikkelen van een gebied met een specifieke merkwaarde en een optimaal ondernemers- en verblijfsklimaat.

Van denken in waarde van stenen naar denken in merkwaarde en sociale meerwaarde.