Over Ons

MindLogyx Retail

MindLogyx Retail is ontstaan uit een samengaan van wetenschappelijke kennis en jarenlange praktische ervaring. Voor het ontwikkelen van de visie en een toetsbare hypothese heeft Mindlogyx Retail een model gebouwd dat de problematiek en oplossingen in kaart brengt. Dit biedt de basis voor het noodzakelijke inzicht in de sociale motivatie van de consument en de toetsing en de toepassing in alle fases. De door Mindlogyx Retail ontwikkelde methode omvat een model en een aantal onderzoektools zodat de (onbewuste) sociale motivatie van de consument in winkelgebieden in kaart kan worden gebracht. Hiermee kan niet alleen verklarend inzicht worden verkregen, maar ook de doelgroepen worden gesegmenteerd en in kaart gebracht en hun gedrag voorspeld. Dit geeft een samenhangend beeld van alle aspecten die van belang zijn voor de inrichting, het succes en de waardevermeerdering van winkelgebieden.